Saturday, December 26, 2009

26hb Disember 2009, Sabtu—Yang Berhormat Pehin Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin (Shukri Zain) (YB Pehin), Menteri Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam telah menyampaikan ucap utama untuk Pertemuan Sasterawan Nusantara Ke-15 (PSN15).


YB Pehin menyampaikan ucap utama ini pada pagi 12hb Disember 2009, hari Sabtu di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Berakas. Tajuk ucap utama YB Pehin ialah “Kemuliaan Ihsani”.

Majlis ucap utama ini dipengerusikan oleh Prof. Madya Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Ketua I ASTERAWANI.

YB Pehin menyampaikan ucap utama.

Sajak “Tegakkan Kemanusiaan” sedang disampaikan untuk mengakhiri ucap utama YB Pehin.

Sajak “Tegakkan Kemanusiaan” disampaikan oleh Awang Haji Mohammad bin Garing, Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah bagi pihak YB Pehin.

Pengerusi dan YB Pehin selepas penyampaian sajak “Tegakkan Kemanusiaan” sempena dengan Majlis Ucap Utama ini.

Tema PSN15 ialah “ Mencarukkan Sastera Nusantara”. Tema ini membincangkan apakah hala tuju sastera Nusantara. Maka, sesuai dengan tema PSN15 ini, YB Pehin menyampaikan satu ucap utama yang bertajuk “Kemuliaan Ihsani”.

Kemuliaan insani perlu dipelihara. Bagi tujuan ini, Allah telah mengutuskan para nabi dan rasul berserta dengan kitab-kitab bagi membawa ajaran-ajaran Allah. Allah juga mengurniakan akal dan hati nurani kepada manusia. Oleh itu, YB Pehin menegaskan betapa pentingnya hala tuju sastera Nusantara ke arah memelihara “kemuliaan ihsani”.

(Gambarfoto: Abdul Rashid bin Haji Tahir. Diambil pada 12hb Disember 2009, hari Sabtu)

Pautan yang berkaitan:

ANY COMMENTS, PLEASE SEND YOUR E-MAIL TO:

abdul_rashid.tahir@yahoo.com