Saturday, December 26, 2009

26hb Disember 2009, Sabtu—Pertemuan Sasterawan Nusantara Ke-15 (PSN51) telah ditutup rasmi oleh Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud (YB Pehin) pada satu majlis yang diadakan di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei (DBP), Berakas pada petang 13hb Disember 2009, hari Ahad.


Ucapan oleh Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin, Pemangku Pengarah DBP.

Ucapan Penutupan Rasmi oleh Tetamu Kehormat, YB Pehin.

YB Pehin menyampaikan cenderahati kepada salah seorang pembentang kertas kerja, Mohamed Pitchay Gani bin Mohamed Abdul Aziz dari Singapura.

YB Pehin menyampaikan cenderahati kepada seorang lagi pembentang kertas kerja, Medijanti Leokito dari Indonesia.

Nik Abdul Rakib bin Nik Hassan, pembentang kertas kerja dari Thailand, menerima cenderahati dari YB Pehin.

Sesi foto bersama Tetamu Kehormat.

(kiri) Prof. Madya Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Ketua I ASTERAWANI, (tengah) YB Pehin, dan (kanan) YB Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Yahya bin Haji Ibrahim (Yahya M.S).

Sesi foto bersama Tetamu Kehormat.

Salah seorang peserta PSN15 ialah DJ Din…

(Gambarfoto: Abdul Rashid bin Haji Tahir. Diambil pada 13hb Disember 2009, hari Ahad)

Pautan yang berkaitan:

ANY COMMENTS, PLEASE SEND YOUR E-MAIL TO:

abdul_rashid.tahir@yahoo.com